Wierzyć, że każdy pomysł jest wystarczająco dobry, aby mógł z powodzeniem zaistnieć na rynku. Nieustannie wspierać, dostarczać wiedzę i doświadczenie, gdyż każde przedsięwzięcie wymaga dużego nakładu sił, analiz, modyfikacji, ulepszeń i opracowania właściwej strategii. Wyzwalać energię w zespole, uczyć odpowiedzialności i współpracy. Komunikować wizję każdemu z członków organizacji i partnerom na zewnątrz. To wszystko razem prowadzi do zaplanowanych efektów...